Απόδειξη των μοναδικών ιδεών και των καινοτόμων κατασκευών της Καμινοτεχνικής Α.Ε. αποτελούν τα διπλώματα, οι πιστοποιήσεις και οι καταχωρημένες πατέντες που συνοδεύουν την παραγωγή μας από τον Ο.Β.Ι. (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας).