Ο καθαρισμός της καμινάδας είναι η πιο σημαντική εργασία συντήρησης που πρέπει να γίνεται σε ένα τζάκι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (ανάλογα τη χρήση). Ο καθαρισμός της καμινάδας συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της εστίας, την εξοικονόμηση ενέργειας, μα πάνω απ όλα στην ασφάλεια! Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που από αμέλεια συντήρησης προκλήθηκαν πυρκαγιές σε όχι μόνο στις καμινάδες αλλά επεκτάθηκαν και σε ολόκληρες τις οικίες. Ο καθαρισμός από εξειδικευμένο συνεργείο είναι οικονομικός και διεκπεραιώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.