Η Καμινοτεχνική με μεγάλη οικολογική συνείδηση δίνει βαρύτητα στη κατασκευή ενεργειακών εστιών έτσι ώστε να εκτελούν όσο το δυνατό καλύτερη καύση και να αποσκοπούν στην ελάχιστη αποβολή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα γίνεται εκτεταμένη χρήση της ηλιακής ενέργειας στο χώρο του εργοστασίου για μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Φροντίζοντας πρώτα απ’ όλα το περιβάλλον και κατ’ επέκταση τον άνθρωπο.